Om Ungern

Ungern _flaggaFolkmängd: 10 miljoner
Medlem i EU: 2004
Statsskick: Republik
Huvudstad: Budapest
Yta: 93 000 km²
Valuta: forint

Ungern ligger i inlandet och har många grannländer: Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slovenien och Österrike. Det är mestadels ett slättland, med låga berg i de norra delarna av landet. Balatonsjön är en populär turistort och den största sjön i Centraleuropa.

Förfäderna till de etniska ungrarna var de magyarstammar som flyttade till Karpaterna år 896. Ungern blev ett kristet kungarike under Stefan den Helige år 1000. Ungerska språket är olikt de angränsande språken och har bara ett avlägset släktskap med finska och estniska.

Huvudstaden Budapest var ursprungligen två separata städer, Buda och Pest. Staden ligger vid floden Donau och är rik på historia och kultur och berömd för sina helande källor. Ungern har ett parlament med en kammare, nationalförsamlingen, vars 386 ledamöter väljs vart fjärde år.

Ungern har en del naturtillgångar (bauxit, kol och naturgas), en bördig jordmån och odlingsbara marker. De ungerska vinerna uppskattas i hela Europa. Bland landets export av förädlade produkter märks elektronik och elektronisk utrustning, maskiner, livsmedel och kemikalier.

Ungern är ett land präglat av musik, och dess folkmusik har inspirerat flera stora ungerska tonsättare, t.ex. Liszt, Bartók och Kodály. Bland andra berömda ungrare märks Albert Szent-Györgyi som upptäckte c-vitaminet, Nobelpristagaren i litteratur Imre Kertész och den oscarsbelönade filmregissören István Szabó.